Lista produktów producenta: Haas Danuta, Kawecki Zdzisław