Lista produktów producenta: Hanusz Halina, Korpak Bartłomiej