Lista produktów producenta: Karabełowa Magda i Nasiłowska Anna (red.)