Lista produktów producenta: Królikowski Janusz, Stala Józef (red.)