Lista produktów producenta: Jerzy Syjud, Krzysztof Hermann