Lista produktów producenta: Fros Henryk SI, Sowa Franciszek