Dermatozy zawodowe

Rudzki Edward

Używane

 • okładka miękka
 • autor Rudzki Edward
 • ISBN 83-200-1007-1
 • wydawnictwo PZWL
 • rok wydania 1986
 • liczba stron 264
 • numer wydania 1
 • wymiary 14,5x20,5x1,5
 • waga 0,3
 • język polski
 • stan bardzo dobry -
 • zbiór BS/EB

Ostatnie egzemplarze!

1

15,00 zł

Opis

Spis treści:
Od autora
1. Klinika i etiopatogeneza dermatoz zawodowych
1.1. Definicja i częstość chorób zawodowych skóry
1.2. Wyprysk kontaktowy związany z czwartym mechanizmem immunologicznym
1.3. Wyprysk kontaktowy związany z pierwszym mechanizmem immunologicznym
1.4. Wyprysk z podrażnienia
1.5. Choroba chlorku winylu i zmiany podobne
1.6. Współistnienie twardziny układowej i pylicy krzemowej
1.7. Zakażenia bakteryjne, grzybicze, drożdżakowe i wirusowe
1.8. Pokrzywka zawodowa
1.9. Trądzik zawodowy
1.10. Odbarwienia zawodowe
1.11. Rzadsze dermatozy zawodowe
1.12. Znamiona (znaki) zawodowe
Piśmiennictwo
2. Epidemiologia dermatoz zawodowych
2.1. Osobliwości regionalne dermatoz zawodowych
2.2. Najważniejsze osobliwości dermatoz zawodowych w Polsce
2.3. Zmienność dermatoz zawodowych w miarą postępu technicznego
2.4. Metody określania ryzyka zapadania na wyprysk
2.5. Orzecznictwo w chorobach zawodowych
Piśmiennictwo
3. Zagadnienia terapii i profilaktyki dermatoz zawodowych
3.1. Ogólne zasady terapii
3.2. Kremy i maści ochronne
3.3. Unieczynnianie (inaktywacja) alergenów
3.4. Eliminacja alergenu
3.5. Środki ochrony osobistej
3.6. Hermetyzacja produkcji, usuwanie zabrudzeń i przestrzeganie zasad higieny osobistej
3.7. Organizacja pracy
3.8. Badania wstępne i okresowe
3.9. Zmiana stanowiska pracy
3.10. Rehabilitacja zawodowa
3.11. Wyprysk pierwotnie wywołany stosowaniem niewłaściwych metod profilaktycznych
Piśmiennictwo
i. Dermatozy pracowników budowlanych
4.1. Ogólna charakterystyka wyprysku pracowników budowlanych
4.2. Główny alergen cementu: chrom
4.3. Dodatkowy alergen cementu: kobalt
4.4. Pozostałe alergeny pracowników budowlanych
4.5. Oparzenia cementem i wapnem
Piśmiennictwo
5. Dermatozy metalowców
5.1. Ryzyko zapadania na wyprysk
5.2. Ogólna charakterystyka wyprysku metalowców
5.3. Drażniące własności olejów przemysłowych
5.4. Uczulające własności olejów przemysłowych
5.5. Rola olejów przemysłowych w powstawaniu ropnych chorób skóry
5.6. Trądzik, zmiany barwnikowe i nabłoniaki wywołane olejami przemysłowymi
5.7. Zawodowa alergia na nikiel
5.8. Osobliwości alergii na nikiel
5.9. Toksyczne owrzodzenia chromowe
5.10. Dermatozy spawaczy
Piśmiennictwo
6. Dermatozy pracowników przemysłu fotochemicznego i fotografików
6.1. Ogólna charakterystyka dermatoz
6.2. Alergia na wywoływacze fotografii czarno-białej
6.3. Alergia na wywoływacze fotografii kolorowej
6.4. Pozostałe alergeny fotografików
6.5. Liszaj płaski fotografików
6.6. Pozostałe dermatozy fotografików
Piśmiennictwo
7. Dermatozy pracowników przemysłu radiotechnicznego i laminatorów
7.1. Ogólna charakterystyka żywic epoksydowych i ich utwardzaczy
7.2. Własności alergizujące żywic epoksydowych
7.3. Własności toksyczne i drażniące skórę żywic epoksydowych
7.4. Własności alergizujące amin alifatycznych
7.5. Dermatozy wywołane przez pozostałe utwardzacze żywic epoksydowych
7.6. Rola rozcieńczalników żywic epoksydowych w powstawaniu wyprysku
7.7. Odczyny krzyżowe wywołane przez żywice epoksydowe i ich utwardzacze
7.8. Osobliwości kliniczne wyprysku
Piśmiennictwo
8. Dermatozy pracowników przemysłu gumowego i przemysłu tworzyw sztucznych
8.1. Ogólna charakterystyka alergii na gumę
8.2. Alergia na przyspieszacze wulkanizacji
8.3. Alergia na antyutleniacze
8.4. Wyprysk wywołany przez tworzywa poliestrowe i poliuretanowe
8.5. Alergia na tworzywa akrylowe
8.6. Alergia na tworzywa formaldehydowe
Piśmiennictwo
9. Dermatozy pracowników przemysłu poligraficznego
9.1. Tradycyjne techniki drukarskie
9.2. Metody Nyloprint, Dycril, Letterflex lub NAPP
Piśmiennictwo
10. Dermatozy fryzjerów i pracowników przemysłu kosmetycznego
10.1. Cechy kliniczne
10.2. Barwniki
10.3. Odczyny krzyżowe w obrębie amin aromatycznych
10.4. Alergia na substancje zapachowe
10.5. Odczyny krzyżowe i rzekomo krzyżowe w obrębie substancji zapachowych
10.6. Wyprysk wywołany przez płyny do trwałej ondulacji i szampony
10.7. Ziarniniak włosowaty, onycholysis i fotodermatozy
Piśmiennictwo
11. Dermatozy pracowników gastronomii i przemysłu spożywczego
11.1. Alergia kontaktowa na pokarm
11.2. Protein dermatitis
11.3. Pokrzywka
11.4. Wyprysk z podrażnienia
11.5. Alergia zawodowa pracowników mleczarni
11.6. Brodawki rzeźników
11.7. Pozostałe dermatozy rzeźników
Piśmiennictwo
12. Dermatozy pracowników służby zdrowia i przemysłu farmaceutycznego
12.1. Ogólna charakterystyka
12.2. Nadwrażliwość na antybiotyki
12.3. Nadwrażliwość na inne leki
12.4. Derrrfatozy wywołane preparatami odkażającymi
12.5. Alergia na rękawice chirurgiczne i cement ortopedyczny
12.6. Alergia zawodowa stomatologów
12.7. Zakażenia zawodowe pracowników służby zdrowia
12.8. Wyprysk pracowników przemysłu farmaceutycznego
Piśmiennictwo
13. Dermatozy rolników i ogrodników
13.1. Różnorodność nietylkodlamoli alergenów
13.2. Alergizujące, drażniące, światłouczulające działanie roślin
13.3. Wyprysk powietrzopochodny .
13.4. Alergia związana z dojeniem mechanicznym
13.5. Dermatozy wywołane pestycydami i nawozami mineralnymi
13.6. Alergia na paszę mineralną
13.7. Zakażenia odzwierzęce hodowców
Piśmiennictwo
14. Dermatozy w pozostałych zawodach
14.1. Lekarze i technicy weterynarii
14.2. Stolarze i cieśle
14.3. Sprzątaczki i pracownicy pralni
14.4. Kierowcy pojazdów samochodowych
14.5. Pracownicy przemysłu włókienniczego
Piśmiennictwo

Opinie

Napisz opinię

Inne książki w tej kategorii: