Lista produktów producenta: Dobrosława Gucia, Alicja Pihan-Kijasowa (red.)