Lista produktów producenta: Szymon Ślusarski, Irina Tiereszczenko